Praktijkvoorbeeld: een gevangenis

resultaten in projecten uit de strategische agenda van een gevangenis veroorzaken organisatieontwikkeling en andere samenwerking

Afdelingshoofden van een gevangenis volgen een leiderschapstraject van R.A.A.K.. In dat traject voeren zij projecten uit de strategische agenda uit. Daarbij ontvangen zij wekelijks een half uur telefonische coaching op de voortgang in hun project en zes maanden lang volgen zij iedere maand een meerdaagse training.
Op een specifieke locatie wordt de nieuwe strategie: vermindering van cellen voor volwassen en deze vrijgekomen cellen zullen aan jeugddetentie worden verhuurd. Hiermee wordt de continuïteit van de organisatie gewaarborgd. De opgeleide afdelinghoofden nemen de projecten uit de strategie ter hand. Na verloop van tijd zijn er drie verschillende veiligheidsprocedures in werking: voor de jeugd, voor de half open inrichting en voor de open inrichting.
Deze veiligheidsprocedures worden ondersteund door ICT. De afdeling beveiliging is van 20 naar 60 mensen gegroeid. Uit interviews, vier jaar later afgenomen, blijkt dat het kader van deze locatie, MT en afdelingshoofden, een gemeenschappelijke taal gebruikt waarin de concepten resultaat, ‘manier van zijn’ en gedrag en het houdingsaspect verantwoordelijkheid in doorklinken. Met behulp van de leiderschapsconcepten van R.A.A.K. zijn in de organisatie nieuwe conversaties gecreëerd, die tot op heden doorwerken. Ze dragen niet alleen bij aan verantwoordelijkheid en productiviteit maar ook aan een prettige werksfeer.
Zie onder publicaties het prijswinnende artikel: Karssiens A.E.A. et al, ‘Taking Responsibility versus Acting Responsibly, a Contribution of a Leadershipprogram’, 2013, July, Journal of Management Development.

R.A.A.K. consultancy, Het Nuesink 14, 7211 GR Eefde Nederland
T: 00-31-(0)575-549638, E: a.karssiens@raakconsultancy.nl

R.A.A.K. consultancy, Het Nuesink 14, 7211 GR Eefde Nederland
T: 00-31-(0)575-549638, E: a.karssiens@raakconsultancy.nl