Publicaties

Karssiens, Amaranta et al -  Embodied Mind Knowledge in Leadership Practice: Creating Space in Patterned Thoughts and Behaviors, Journal for Inquiry, 2014, Vol. 23(3).

Karssiens, Amaranta et al - Feeling Responsible versus Acting Responsibly, -Contributions of a Leadershipprogram, Journal of Management Development, 2013, Vol. 32 No. 8.
Awarded: Winner of the Copenhagen Business School Award for outstanding fieldreport paper on Management Consulting, Academy of Management (AoM) 2010, Montreal.

Karssiens, Amaranta et al - Leidinggeven vanuit verbeelding en overvloed, een resultaatgericht leiderschapsperspectief, M&O tijdschrift voor Management & Organisatie 63, (2009) september / oktober

Karssiens, Amaranta et al - Verantwoordelijkheid Voelen versus Verantwoordelijkheid Nemen, Organisatieontwikkeling in een gevangenis, In Cultuurverandering: mythe en realiteit, onder redactie van Rob van Es, Jaap Boonstra en Heleen Tours, 2009, Kluwer

Karssiens, Amaranta et al - Results-oriented Leadership Through Perspective of Imagination  and Abundance, paper AoM MCD conference 2010, Lyon

Amaranta Karssiens et al - Verslag Search Conferentie Sociale Innovatie 26 juni 2007

Karssiens, Amaranta - Met stralende lach een uitzonderlijke prestatie leveren, ervaringen en overwegingen van een adviseur tijdens haar Elfstedentocht, Management Magazine, Nive april 1997, 7e jaargang nr 2

Karssiens, Amaranta - Op zoek naar veranderingen die ruimte creëren, In tijdschrift Training & Development,  maart 1994, 6e jaargang nr 1

R.A.A.K. consultancy, Het Nuesink 14, 7211 GR Eefde Nederland
T: 00-31-(0)575-549638, E: a.karssiens@raakconsultancy.nl

R.A.A.K. consultancy, Het Nuesink 14, 7211 GR Eefde Nederland
T: 00-31-(0)575-549638, E: a.karssiens@raakconsultancy.nl